Miljö

 

 

Idag är runt 15% av allt råmaterial som används av Bet-Ker återvunnet material. Vid produktionen lägger man särskild vikt vid att effektivisera energianvändningen och optimera transporterna.