Palvelut

 

Bet-Ker Oy:n tuotantoprosessi kattaa seuraavat toiminnot, joita se voi alihankintana tarjota myös erillisinä palveluina:

  1. Suunnittelupalvelut

  2. Murskaus, murskeiden kuivaus, hienojauhatus, murskeiden luokitus

  3. Erilaiset sekoitusprosessit (kolme kuivasekoitusasemaa)

  4. Massatuotteiden pakkaus pien- tai suursäkkeihin, tai toimitus siiloautolla bulkkina.
  5. 
Rakenneosien (1 kg – 5000 kg /yksikkö) valmistus valutekniikalla tulenkestävistä valumassoista (5 työasemaa).

  6. Rakenneosien kuivaus kaasu- tai sähköuunilla 300 – 500°C,
tarvittaessa poltto 1100°C.

  7. Tuki- ja after-sales palvelut