Laatu

 

 

Tuotteiden, palvelujen ja prosessien korkea laatu on avainasia Bet-Ker Oy:n toiminnassa. Laadun takeina ovat korkealuokkaiset raaka-aineet tarkoin valikoiduilta toimittajilta sekä viimeisintä teknologiaa hyödyntävä tuotanto.

 

Tuotannon jatkuva monitorointi auttaa ulottamaan laadunvarmistuksen läpi koko tuotantoprosessin. Tuotteiden laadun takeeksi yritys pystyy tarjoamaan testiraportit jokaisesta valmistamastaan erästä.

 

LAATUPOLITIIKKA

 

Bet-Ker Oy:n ydinarvo on lojaalisuus keskeisiä sidosryhmiä kohtaan. Pyrimme turvaamaan ihmisille turvallisen työympäristön ja huomioimme luonnon raaka-ainevalintojen yhteydessä. Takaamme asiakkaalle täsmälliset toimitukset sekä laadukkaat ja kustannustehokkaat tuotteet ja palvelut. Toimimme eettisesti ja pyrimme kannattavaan liiketoimintaan. Sitoudumme toiminnassamme asiakkaiden ja sidosryhmien määrittelemien vaatimusten täyttämiseen. Tämän kaiken takaa motivoitunut ja sitoutunut henkilöstö


Bet-Ker Oy:llä on käytössä ISO 9001:2015 mukainen johtamisjärjestelmä. Ylläpitämällä ja kehittämällä johtamisjärjestelmää systematisoimme yrityksen johtamista ja liiketoiminnan kehittämistä sekä vahvistamme sisäistä ja ulkoista viestintää. Johtamisjärjestelmä toimii välineenä yrityksen strategian luomisessa ja jalkauttamisessa.


Toimintamme keskeiset tavoitteet ovat:

  •  Tyytyväiset asiakkaat
  •  Turvallinen toimintaympäristö
  •  Toimivat ja laadukkaat prosessit
  •  Kannattava ja kasvava liiketoiminta
  •  Kukoistava luonto

 

Toiminnan keskeisille tavoitteille on laadittu mittaristo, jonka avulla seurataan toiminnan laatua. Kehitämme jatkuvasti toimintaamme ja parantaminen perustuu mitattuihin tosiasioihin.