Jatkuva tuotekehitys takaa parhaan laadun

 

 

Yli 35 vuoden kokemus ja jatkuva kehitystyö takaavat kilpailukykyiset tuotteet ja palvelut. Bet-Ker Oy tekee pitkäjänteistä tuotekehitystä ja on luonut useita omia patentteja.

 
Bet Ker Oy:n oma laboratorio tarjoaa monipuolisen tutkimus- ja testausympäristön:

 • Tiheys
 • Viskositeetti
 • Kylmäpuristus-, kylmätaivutus- ja kuumapuristuslujuus
 • Pysyvä pituudenmuutos, kuumapituus
 • Hehkutushäviö, kosteus
 • Ominaistaajuuteen perustuvat määritykset
 • Ultraäänen etenemisnopeuteen perustuvat määritykset
 • Lämmönjohtavuus, lämpötilanvaihtelunkestävyys
 • Huokoisuus
 • mikroskopia
 • pH
 • Partikkelikokojakauma
 • Simulointi- ja suunnitteluohjelmistoja: terminen tasapaino, lämmönjohtavuus, kolloidinen tasapaino, kemiallinen tasapaino, partikkelikokojakauma, huokoisuus/tiheys
 • Ohjelmistot testausdatan hallintaan

 

Alihankintapalveluna Bet-Ker Oy tekee myös: kemialliset analyysit (mm. XRF, LECO, märkäkemiallinen), mineralogiset analyysit (XRD), laserdifraktio partikkelikokoanalyysi, BET ja Blaine ominaispinta-alanmääritys, zeta-potentiaali, SEM/EDS, TG/DSC/EGA, Raman-spektroskopia. AFM.

 

Bet-Ker Oy:lla on tuotekehitystyötä varten käytössään ajanmukaiset ja korkeatasoiset laitteistot:

 • Seulakoneet
 • Imuseula
 • Laboratoriovaa’at
 • Tärypöytä
 • Hobart-sekoittimet
 • Kuivausuunit
 • Viskosimetri
 • Korkealämpötilapolttouunit 1650°C, polttoatmosfäärit: ilma/Argon/CO2/N2
 • Mikroaaltouuni