FÖRETAGET

Anchor: #allman-presentation
02betkeroy

Eldfasta produkter
tillverkade med decenniers erfarenhet

Bet-Ker Oy har tillverkat eldfasta material och strukturdelar för stålindustrin sedan 1977 och är ett av de första finska företagen inom branschen. Bakom den långa, framgångsrika verksamheten står produkternas höga kvalitet samt kundernas förbättrade konkurrenskraft.

Företagets huvudsakliga produkter omfattar eldfasta massor, material och strukturdelar som behövs vid processer inom stålindustrin.  Företaget tillverkar produkter och strukturdelar som kommer i kontakt med flytande metall eller slagg och utsätts för kraftiga termiska, kemiska och mekaniska påfrestningar.

Bet-Ker Oy:s största kundgrupp är ståltillverkare i Norden. Under de närmaste åren har Bet-Ker Oy som mål att växa ytterligare på marknaden i Norden samt att skaffa nya kunder i Centraleuropa genom partnerföretag.

Företaget finns i Ylivieska med kort avstånd till Rahja hamn och även i övrigt goda kommunikationer som garanterar snabba leveranser till Finland och resten av världen. Massorna tillverkas i en modern produktionsanläggning med cirka 40 000 tons kapacitet. Utöver en hög kvalitet och korta leveranstider har Bet-Ker Oy fördel av en flexibel och effektiv organisation nära kunden. Företagets egen produktutvecklingsorganisation planerar och utvecklar alla produkter som företaget tillverkar.

Anchor: #produktutveckling
02tuotekehitys2

Produktutveckling

Mer än 40 års erfarenhet och ständigt utvecklingsarbete garanterar konkurrenskraftiga produkter och tjänster. Bet-Ker Oy driver långsiktig produktutveckling och har erhållit flera egna patent. Företagets starkt motiverade och kompetenta produktutvecklingsorganisation konstruerar och utvecklar själv de produkter som företaget tillverkar.

 

Företagets eget laboratorium erbjuder en mångsidig forsknings- och testmiljö där högkvalitativa produkter utvecklas för att uppfylla kundernas krav. Med modern och högklassig utrustning säkerställs tillförlitliga mätresultat och en jämn kvalitet för produkterna.

Anchor: #kvalitet
02laatu2

Kvalitet

Bet-Ker Oy är ett ISO 9001-certifierat företag. Produkternas, tjänsternas och processernas höga kvalitet är avgörande för företagets verksamhet. Kvaliteten garanteras genom högklassiga råmaterial från noggrant utvalda leverantörer och användning av den senaste tekniken i produktionen.

 

 Centrala mål i vår verksamhet:

  • Nöjda kunder
  • En säker verksamhetsmiljö
  • Fungerande processer med hög kvalitet
  • Lönsam och växande affärsverksamhet
  • Välmående natur

KVALITETSPOLICY

Bet-Ker Oy:s kärnvärde är lojalitet mot centrala intressenter. Vi strävar efter att garantera människor en säker arbetsmiljö och beaktar naturen i samband med val av råvaror. Vi garanterar kunderna precisa (punktliga?) leveranser samt kostnadseffektiva produkter och tjänster med hög kvalitet. Vi agerar etiskt och strävar efter lönsam affärsutveckling. I vår verksamhet förbinder vi oss att uppfylla de krav som våra kunder och intressenter ställer. Bakom allt detta står en starkt motiverad och engagerad personal.

 

Bet-Ker har ett ledningssystem enligt ISO 9001:2015 som beviljats av Det Norske Veritas. Genom att upprätthålla och utveckla ledningssystemet systematiserar vi ledningen av företaget och utvecklingen av verksamheten samt stärker kommunikationen internt och externt. Ledningssystemet fungerar som ett verktyg för att skapa och genomföra företagets strategi.

 

CERTIFIKAT

 

Anchor: #lediga-tjanster

Lediga tjänster

02tyopaikat

Hos oss råder en uppmuntrande och positiv atmosfär och vi välkomnar nya medarbetare till vår gemenskap. Vi behöver engagerade vikarier under semesterperioderna! Du kan också fråga oss om möjligheter att göra ditt examensarbete tillsammans med oss.

Fyll i formuläret, om du vill jobba med oss!

 

Sertifioitu LOKA 2020 2021 601x1024