Dataskyddsbeskrivning

Dataskyddsbeskrivning

Uppdaterad 27.5.2021 

1. Personuppgiftsansvarig
Bet-Ker Oy 
PB 13 
84101 YLIVIESKA 

2. Dataskyddsombud 
Mikael Nivala 

3. Registrets namn 
Kundregister

4. Rättsgrund och ändamål för behandlingen av personuppgifter 
Grunden för behandlingen av personuppgifter är upprätthållande och skötsel av kundrelationer. 

5. Registrets datainnehåll 
Registret kan innehålla följande uppgifter om kunder: 
Kundens grunduppgifter: förnamn, efternamn, e-postadress, telefonnummer, företag 

6. Normala källor 
Uppgifterna som införs i registret erhålls av kunder från en webblankett som skickas till kunderna. 

7. Förvaringstid 
Vi förvarar användarens uppgifter endast så länge som det behövs för att genomföra uppgifternas användningsändamål som fastställs ovan enligt gällande lagstiftning. 

8. Normalt utlämnande av uppgifter och översändande av uppgifter till stater utanför EU eller EES 
Uppgifter lämnas normalt inte ut till andra aktörer. Uppgifter kan publiceras i den grad man kommit överens om med kunden. I regel överför vi inte kunduppgifter utanför EU eller EES. 

9. Principer för skydd av registret 
Vid behandlingen av registret iakttas omsorgsfullhet och med hjälp av datasystem skyddas de uppgifter som behandlas på lämpligt sätt. Om registeruppgifterna lagras på en server med internetuppkoppling, sörjer man för utrustningens fysiska och digitala dataskydd på ett lämpligt sätt. Den personuppgiftsansvarige ser till att de lagrade uppgifterna samt andra uppgifter som är kritiska med tanke på åtkomsträttigheterna till servern och skyddet för personuppgifter behandlas konfidentiellt och endast av de anställda vars arbetsbeskrivning omfattar sådan behandling.

10. Rätt till insyn och rätt att kräva att uppgifter korrigeras 
Varje person i registret har rätt att kontrollera sina uppgifter som införts i registret och kräva att eventuellt felaktiga uppgifter korrigeras eller att bristfälliga uppgifter kompletteras. 
Om en person vill kontrollera uppgifter som införts över honom eller henne i registret eller kräva att de korrigeras, ska begäran skickas skriftligen och undertecknad till adressen Bet-ker Oy, PB 13, 84101 Ylivieska eller per e-post till adressen tilaukset@betker.fi. Den personuppgiftansvarige kan vid behov begära att den framställer begäran styrker sin identitet. Den personuppgiftsansvarige svarar inom den tid som fastställs i EU:s dataskyddsförordning (i regel inom sex månader). 

11. Ändringar i registerbeskrivningen 
Personer införda i registret har rätt att begära att hans eller hennes personuppgifter stryks från registret (”rätten att bli bortglömd”). På samma sätt har den registrerade andra rättigheter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning, såsom att begränsa behandlingen av personuppgifter i vissa situationer. 
Begäran skickas skriftligen och undertecknad till adressen Bet-ker Oy, PB 13, 84101 Ylivieska eller per e-post till adressen tilaukset@betker.fi. Den personuppgiftansvarige kan vid behov begära att den framställer begäran styrker sin identitet. Den personuppgiftsansvarige svarar inom den tid som fastställs i EU:s dataskyddsförordning (i regel inom sex månader). 

12. Andra rättigheter gällande behandlingen av personuppgifter 
Vi uppdaterar denna dataskyddsbeskrivning vid behov med nya versioner. Den senaste versionen publiceras på vår webbplats. 
 
INFORMATION OM KAKOR 
Vad är kakor? 
Kakor är vanligtvis små textfiler som tjänsteleverantörens server skickar till användarens webbläsarprogram och ber att webbläsaren sparar en uppgift på användarens terminal som tjänsteleverantörens server senare kan begära tillbaka. En kaka kan innehålla exempelvis information om användarens inställningar, historik eller inloggningsuppgifter. 
Användning av kakor på denna webbplats 
Följande kakor används på vår webbplats: 
Kakor för analys av webbplatsen, t.ex. Google Analytics 
Blockering eller radering av kakor 
Du kan hantera kakor och inställningar för kakor i din webbläsares inställningar.