MagDryLine

magdrylinepage2

Världens renaste stål med MagDryLine!

MagDryLine infodring för gjutlådor är utvecklad för att uppnå maximalt resultat med varje gjutlådeteknik. Med många olika alternativ för binde- och grundmaterial kan produkten skräddarsys exakt efter kundens krav.

MagDryLine concept

Infodringsmetoden MagDryLine för gjutlådor som utvecklats av Bet-Ker Oy ser till de kritiska delområdena i kundens process och produktens sammansättning skräddarsys efter dessa. Genom val av grundmaterial kan man minimera värmeförlusten i gjutprocessen och genom val av bindemedel kan man  minimera kritiska föroreningar i stålet. MagDryLine-infodringarna kan installeras på heta, varma eller kalla ytor.  MagDryline är en produkt patenterad av Bet-Ker Oy. I MagDryLine-konceptet ingår slitageinfodring av gjutlåda, fyllnadsmaterial, inredning och lock till gjutlådor samt monteringsanordningar.

Superhjältens guide till MagDryLine

 

MagDryLine slitageinfodring

 

MagDryLine Hot Setting

MagDryLine torrmassor sätts torrt mellan formen och fyllnadsinfodringen. För att skapa bindning används antingen värme från fyllnadsinfodringen (200–500 grader) eller en uppvärmd form. Med tanke på energiekonomi, gjutlådornas tillgänglighet samt ytkvaliteten på infodringen rekommenderas att använda värme från fyllnadsinfodringen.

Till MagDryLine-torrmassan kan olivin, magnesia eller en olivin-magnesiakombination väljas som basmaterial. Genom val av basmaterial kan man påverka värmeekonomin i gjutlådorna vid kontinuerliga gjutprocesser.

Av flera bindemedelsalternativ kan man välja ett oorganiskt, organiskt eller hybridbindemedel för att motsvara kundens krav på de mest kritiska föroreningarna i stålet.

 

Fördelar med MagDryLine:

Stål med hög renhetsgrad (med olika bindemedelsalternativ)

 • Marknadens lägsta väte- och kolupptagning
 • Ingen upptagning av svavel
 • Ingen upptagning av fosfor

Värmeekonomi

 • Materialet kan sättas i en het gjutform!
 • Med rätt val av basmaterial kan man minska stålets värmeförlust i gjutlådeprocessen

Funktionalitet

 • MagDryLine torrmassor fastnar inte på formen vilket gör monteringen trevligare jämfört med de organiskt bundna torrmassorna på marknaden
 • Det går lätt och snabbt att avlägsna slagg efter användningen

Användarvänlighet

 • I installationsskedet sprider MagDryLine-massorna inga lukter i omgivningen
 • Minimal dammbildning

 

MagSprayLine infodring

I Bet-Ker Oy:s produktfamilj för gjutlådor ingår infodringsmaterialet MagSprayLine som kan sprutas.  Liksom för MagDryLine-produkterna kan basmaterialet för MagSprayLine-infodringsmassorna väljas enligt kundens krav med hänsyn tagen till värmeförluster i gjutlådan, materialets egenskaper vid höga temperaturer samt kritiska föroreningar. MagSprayLine-produkterna kan installeras på en kall eller varm yta med olika slags manuella eller robotsprutor.

Fördelar med MagSprayLine::

 • Kostnadseffektiv infodring av gjutlåda
 • Kan skräddarsys för kundens process
  • Flera alternativa basmaterial
 • Lätt att installera med antingen manuell spruta eller sprutrobot
 • Enkelt att avlägsna slagg

 

Magic infodring

Magic Cold Setting

Skruvmassan Magic för gjutlådeinfodring kräver ingen separat värmekälla för bindning. I motsats till de flesta Cold Setting-material på marknaden kräver inte Magic att flera kemikaliekomponenter tillsätts utan det räcker med endast en liten vattentillsats i skruvanordningen för att skapa infodringen. Magic-gjutlådeinfodringen skiljer ut sig genom dammfri montering och gör arbetsmiljön trivsam.

Liksom för torrmassan MagDryLine kan olivin, magnesia eller en blandning av dem väljas som basmaterial för Magicprodukterna.

För Magic-produkterna erbjuds oorganiskt och hybridbindemedel som bindemedel för Magic-produkterna.

 

Fördelar med Magic:

Stålets renhet

 • Låg väteupptagning jämfört med andra Cold Setting-produkter på marknaden

Användarvänlighet

 • Damm- och luktfri installationsprocess

Funktionalitet

 • Stabil infodring samt lätt och snabbt avlägsnande av slagg
Untitled 2

MagDryLine fyllnadsinfodring

I MagDryLine-konceptets fyllnadsinfodringsmassor för gjutlåda ingår flera olika basmaterialalternativ vilket möjliggör rätt materialval för varje gjutlåda. Bet-Ker Oy:s fyllnadsinfodringsmaterial som motstår nötning och temperaturchocker mycket bra garanterar en lång livslängd för infodringen samt minimerar förslitningen av infodringsmaterialet och minskar därigenom totalkostnaderna för gjutlådeprocessen.

Untitled 1

Installationsanordningen Cruiver klarar att mata in materialet i gjutlådan på cirka 30 sekunder.