MASSA

04massat2

Eldfasta massor för stål- och metallindustrin

Bet-Ker Oy tillverkar magnesiumoxid- och aluminiumoxidbaserade högkvalitativa eldfasta massor för stål- och metallindustrins behov. Massorna skräddarsys från fall till fall för att på bästa sätt passa i kundens förhållanden. En erfaren produktutvecklingsorganisation svarar för att ta fram massorna. Produkternas kvalitet garanteras genom omsorgsfullt utvalda råvaror, en tillförlitlig produktionsprocess, erfarna och engagerade anställda samt en kontinuerlig kvalitetssäkring.

Anchor: #massa-for-gjutlador
04valiallasmassat

Torrmassa

MagDryLine

Hot Setting-infodringsmetoden (MagDryLine) som utvecklats av Bet-Ker Oy för gjutlådor ger marknadens renaste stål!

Magic

En Cold Setting-infodringsmetod för gjutlådor som garanterar en god funktion och trevlig installationsprocess.

MagSprayLine

Ett sprutbart infodringsmaterial som kan installeras på en kall eller varm yta med olika slags manuella eller robotsprutor.

 

LÄS MER

Anchor: #fyllnadsinfodring

Fyllnadsinfodring

I MagDryLine-konceptets fyllnadsinfodringsmassor för gjutlådor ingår flera olika basmaterialalternativ, vilket möjliggör rätt materialval för varje gjutlåda. Bet-Ker Oy:s fyllnadsinfodringsmaterial som motstår nötning och termiska chocker mycket bra garanterar en lång livslängd för infodringen samt minimerar förslitningen av infodringsmaterialet och minskar därigenom totalkostnaderna för gjutlådeprocessen.

Anchor: #spinellbildande-massa
04spinellimassat

Spinellbildande massa

Bet-Ker Oy:s spinellbildande massor lämpar sig för särskilt utmanande objekt. I reaktionen där spinell bildas reagerar aluminium- och magnesiumoxidpartiklarna vid höga temperaturer. Spinellbildande massor lämpar sig för objekt där det krävs kemisk stabilitet mot basiskt slagg samt goda termomekaniska egenskaper. Dessa massor används till exempel för infodring av monolitiska stålskänkar. Fördelarna med Bet-Ker Oy:s produkter är utomordentliga egenskaper när det gäller bearbetning, torkning och höga temperaturer, god volymstabilitet samt utomordentlig motståndskraft mot slagg och temperaturer. Produkterna kan skräddarsys efter kundens krav.

Anchor: #fyllnadsmassa
04tayttomassat

Fyllnadsmassa

Stödmassor är magnesia- eller olivinbaserade massor som installeras torrt. Utmaningen med stödmassor som installeras torrt är damm, men i Bet-Ker Oy:s produkter har dammet kunnat minimeras eller helt elimineras genom högklassiga och luktfria ämnen som binder dammet. Partikelstorleksfördelningen hos stödmassorna har valts så att de har bra flytegenskaper för att underlätta installationen. Andra karakteristiska egenskaper är volymstabilitet och isoleringsförmåga. Stödmassor används till exempel bakom tegelinfodringar för att stöda tegelkonstruktionen samt för att fästa gjutlådans gjutrör.

Anchor: #gjutmassa
04valumassat

Gjutmassa

Som en specialist på monolitiska eldfasta material har Bet-Ker Oy ett omfattande urval av olika slags gjutmassor för olika metallframställningsprocesser. Alternativen High Cement (HC), Low Cement (LC) och Ultra Low Cement (ULC) finns med i produktportföljen. Det breda urvalet av olika slags basmaterial samt bindemedel garanterar att det finns en materiallösning för varje behov, även de svåraste. Gjutmassorna som Bet-Ker Oy utvecklat själv skräddarsys för kundens behov ända från partikelstorleksfördelning och sammansättning. I konstruktionen beaktas även att det ska vara lätt att installera och gjutmassorna kan göras som vibrerade massor, självflödande massor eller pumpade massor. Genom rätt materialval får eldfasta infodringar optimal tålighet under de processförhållanden som råder hos kunderna.

Anchor: #sprutbar-massa
04ruiskumassat

Sprutbar massa

Kostnadseffektiva sprutbara massor kan tillverkas med olivin-, magnesia- eller aluminiumoxidbasmaterial. Dessutom är det möjligt att använda återvunna råvaror. Sprutmassor lämpar sig för flera olika användningsområden och är användarvänliga tack vare att de är lätta att montera. Bet-Ker Oy:s sprutmassor kan användas med manuella eller robotverktyg med långa serviceintervall på monteringsverktygen. Sprutmassorna konstrueras så att de fäster bra på den yta som ska besprutas och motstår processförhållandena så att infodringen får maximal livslängd. Sprutmassor kan användas för slitageinfodring eller som reparationsmaterial i olika objekt. Genom materialval beaktas också kvaliteten på kundens stål genom att minimera skadliga föroreningar.