MASSAT

04massat2

Tulenkestävät massat teräs- ja metalliteollisuuteen

Bet-Ker Oy valmistaa magnesiumoksidi- ja alumiinioksidipohjaisia laadukkaita tulenkestäviä massoja teräs- ja metalliteollisuuden tarpeisiin. Massat räätälöidään tapauskohtaisesti vastaamaan parhaalla mahdollisella tavalla asiakkaan olosuhteisiin. Massojen suunnittelusta vastaa kokenut tuotekehitysorganisaatio. Tuotteiden laadun takeena ovat huolellisesti valitut raaka-aineet, luotettava valmistusprosessi, kokeneet ja sitoutuneet työntekijät sekä jatkuva laadunvarmistus.

Anchor: #valiallasmassat
04valiallasmassat

Väliallasmassat

Kulutusvuorausmassat

MagDryLine

Bet-Ker Oy:n kehittämä välialtaiden Hot Setting -pinnoitusmenetelmä (MagDryline) mahdollistaa markkinoiden puhtaimmat teräkset!

Magic

Välialtaiden Cold Setting -pinnoitusmenetelmä, joka takaa hyvän funktionaalisuuden ja miellyttävän asennusprosessin.

MagSprayLine

Ruiskutettava kulutusvuorausmateriaali, joka voidaan asentaa kylmään tai lämpimään pintaan erilaisilla käsi- tai robottiruiskuilla.

 

Lue lisää

Anchor: #taustamassat

Taustavuoraus

MagDryLine -konseptin välialtaan taustavuorausmassoihin kuuluu useita eri runkoainevaihtoehtoja, mikä mahdollistaa oikean materiaalivalinnan jokaiseen välialtaaseen. Bet-Ker Oy:n erittäin hyvin kulutusta ja lämpöshokkeja kestävät taustavuorausmateriaalit takaavat pitkän vuorauksen eliniän sekä minimoivat kulutusvuorausmateriaalin kulutuksen pienentäen väliallasprosessin kokonaiskustannuksia!

Anchor: #spinnelia-muodostavat-massat
04spinellimassat

Spinelliä muodostavat massat

Bet-Ker Oy:n spinelliä muodostavat massat soveltuvat erittäin haastaviin kohteisiin. Spinellin muodostumisreaktiossa alumiini- ja magnesiumoksidipartikkelit reagoivat korkeissa lämpötiloissa. Spinelliä muodostavat massat sopivat kohteisiin, joissa tarvitaan kemiallista stabiilisuutta emäksistä kuonaa vastaan sekä hyviä termomekaanisia ominaisuuksia. Kyseisiä massoja käytetään esimerkiksi monoliittisten terässenkkojen kulutusvuorausmateriaalina. Bet-Ker Oy:n tuotteiden etuina ovat erinomaiset työstettävyys-, kuivaus- ja korkealämpötilaominaisuudet, hyvä tilavuusstabiilius sekä erinomainen kuonien ja lämpötilan kestävyys. Tuotteet ovat räätälöitävissä asiakkaan vaatimusten mukaisesti.

Anchor: #tayttomassat
04tayttomassat

Täyttömassat

Täyttömassat ovat kuivana asennettavia massoja, joilla voi olla magnesia- tai oliviinirunkoainepohja. Kuivana asennettavien täyttömassojen haasteena on pölyäminen, mutta Bet-Ker Oy:n tuotteissa pölyäminen on onnistuttu minimoimaan tai jopa poistamaan korkealuokkaisilla ja hajuttomilla pölynsidonta-aineilla. Täyttömassojen partikkelikokojakauma on valittu siten, että juoksevuus pysyy hyvänä helpottaen asennusta. Muita ominaisia ominaisuuksia ovat tilavuusstabilisuus sekä eristävyys. Täyttömassoja käytetään esimerkiksi tiilivuorausten takana tukemassa tiilirakennetta sekä välialtaan valuputkien kiinnittämiseen.

Anchor: #valumassat
04valumassat

Valumassat

Monoliittisten tulenkestävien materiaalien spesialistina, Bet-Ker Oy:llä on kattava valikoima erilaisia valumassoja metallinvalmistuksen eri prosesseihin. High Cement (HC), Low Cement (LC) ja Ultra Low Cement (ULC) vaihtoehdot ovat edustettuina tuoteportfoliossa. Laaja valikoima erilaisia runkoaine- sekä sideainevaihtoehtoja takaa mahdollisuuden löytää oikean materiaaliratkaisun jokaiseen haastavaankin kohteeseen. Bet-Ker Oy:n itse kehittämät valumassat räätälöidään asiakkaan tarpeen mukaan raekokojakaumasta ja koostumuksesta lähtien. Suunnittelussa otetaan huomioon myös paras mahdollinen asennettavuus. Valumassat voidaan valmistaa tärymassoiksi, itsevaluviksi massoiksi tai pumpulla asennettaviksi massoiksi. Oikeilla materiaalivalinnoilla mahdollistetaan tulenkestäville vuorauksille optimaalinen kestävyys huomioiden asiakkaiden prosessien olosuhteet.

Anchor: #ruiskumassat
04ruiskumassat

Ruiskumassat

Kustannustehokkaat ruiskumassat voidaan valmistaa oliviini-, magnesia- tai alumiinioksidirunkoainepohjalle. Lisäksi kierrätysraaka-aineiden käyttö on mahdollista. Useisiin eri käyttökohteisiin soveltuvat ruiskumassat ovat käyttäjäystävällisiä helpon asennettavuuden ansiosta. Bet-Ker Oy:n ruiskumassoja voidaan käyttää käsi- ja robottiruiskulaitteilla pitäen asennuslaitteiden huoltoväli mahdollisimman pitkänä. Ruiskumassat suunnitellaan siten, että ne tarttuvat hyvin ruiskutettavan kohteen pintaan ja kestävät prosessin olosuhteet maksimoiden vuorauksen keston. Ruiskumassoja voidaan käyttää kulutusvuorauksena tai korjausmateriaalina erilaisissa käyttökohteissa. Materiaalivalinnoilla huomioidaan myös asiakkaan teräksen laatu minimoimalla haitalliset epäpuhtaudet.