5 tips för en lyckad infodring av gjutlåda

5 tips för en lyckad infodring av gjutlåda

04.06.2021

Gjutlådeprocessen är det sista processteget i ståltillverkningen där stålet är i smält form före kontinuerlig gjutning. Det betyder att gjutlådeprocessen är ett kritiskt steg där det är viktigt att undvika onödiga föroreningar i stålet innan det stelnar.

Slitageinfodringen spelar en viktig roll för att gjutlådeprocessen ska fungera korrekt. Det är viktigt att välja sådana komponenter för infodring av gjutlådan som beaktar bland annat de föroreningar som är kritiska för stålet.  

1. Försäkra dig om att fyllnadsmaterialet är i gott skick

Under fyllnadsmaterialets livscykel i gjutlådan kan det uppstå betydande gropar och sprickor i fyllnadsmaterialet. När slitageinfodringen installeras med hjälp av en form, fyller torrmassan hålen och sprickorna i fyllnadsmaterialet, vilket kan öka åtgången av torrmassa med upp till 10 %, vilket betyder att också kostnaderna för gjutlådeprocessen ökar. 

Hål och sprickor medför dessutom avsevärt tjockare infodringslager i dessa områden. Detta kan leda till att infodringen kollapsar i senare processteg eftersom materialet eventuellt inte hinner härda genom hela skiktet med ett vanligt formsättningsprogram. 

Vi rekommenderar att du byter ut fyllnadsmaterialet i god tid innan gropar och större sprickor uppstår. Det är även möjligt att göra mellanreparationer av fyllnadsmaterialet genom att gjuta eller slamma, men dessa är oftast inte så långlivade utan de lossnar när slagget avlägsnas. 

2. Noggrann slaggborttagning 

Innan infodringen installeras avlägsnas föregående slitageinfodring i samband med slaggborttagningen.  
I regel vändes gjutlådan upp och ned och den gamla infodringen faller ur gjutlådan. Det är viktigt att kontrollera att sintrade torrmassarester, stål eller slagg inte fastnar i fyllnadsmaterialet.  

Dessa rester leder mycket sannolikt om inte rentav helt säkert till att infodringen av gjutlådan kollapsar. 
Vid slaggborttagningen kan man emellertid lämna kvar rester av torrmassa från slitageinfodringen i gjutlådan, om materialet inte ännu har sintrats och blivit hårt och det ännu är relativt mjukt.  

Då kan materialet nyttjas i följande infodring utan några problem vilket även minskar åtgången av slitageinfodringsmaterial. Detta är möjligt endast om monteringsanordningen kan röra sig som vanligt trots materialresterna.  Till exempel kan material som blivit kvar på gjutlådans botten förhindra rörelsen för det torrmassamunstycke som är avsett för att bygga bottnen i gjutlådan, om man använder sig av en automatiserad utrustning.

3. Rengöring av formen 

Vid gjutlådepraxis som nyttjar torrmassa görs installationen med hjälp av en form. Innan man placerar formen i gjutlådan är det alltid bra att kontrollera att formen är ren och att det inte finns några torrmassarester på den. Torrmassaresterna leder till att slitageinfodringen blir tunnare på dessa ställen och dessutom kan massarester få väggen att kollapsa när formen lyfts ut till följd av att resterna fastnar i den installerade massan.  
Massan börjar även fastna allt mer vid varje installation och snart kan hela formen vara nedsmutsad med torrmassa och rengöringen blir allt mer arbetsdryg. 

4. Kontrollera att formen kommer i mitten 

Det viktigt att kontrollera att formen både kommer i mitten av gjutlådan och att dess riktning exakt följer gjutlådans. På det sättet kan man säkerställa att infodringstjockleken blir den planerade på alla sidor i gjutlådan.  

Om formen inte ligger exakt vid mitten kan infodringen på någon vägg i gjutlådan bli betydligt tunnare än de andra. 

5. Ombesörj rätt formsättningstid 

Formsättningstiderna varierar i regel 20–80 minuter.

Formsättningstiden är kritisk med avseende på infodringen av gjutlådan. Om infodringen sker för snabbt hinner den inte härda ordentligt och om tiden är för lång kan formen fastna i infodringen och infodringen misslyckas sannolikt i vardera fallet. 

Rätt formsättningstid beror på slitageinfodringens tjocklek, temperaturen på fyllnadsmaterialet, materialvalen för slitageinfodringen samt uppvärmningsprogrammet. Vi rekommenderar att planeringen sker i samarbete med materialleverantören för slitageinfodringen för fastställande av rätt formsättningstid! 

 

Vi hoppas att du tyckte att artikeln var användbar, vi delar artiklarna också som nyhetsbrev via e-post. Fyll i form nedan, om du vill läggas till i vår e-postlista.

 

Gå till "Refractory Highlights"