5 vinkkiä hyvään väliallasvuoraukseen

5 vinkkiä hyvään väliallasvuoraukseen

04.06.2021

Väliallasprosessi on teräksen valmistuksen viimeinen prosessivaihe, jossa teräs on sulassa muodossa ennen jatkuvavaluvaihetta. Väliallasprosessi on näin ollen kriittinen vaihe, ettei sulaan teräkseen päästetä tarpeettomia epäpuhtauksia ennen teräksen jähmettymistä.  

Kulutusvuoraus näyttelee väliallasprosessin onnistumisessa merkittävää roolia. On tärkeää valita oikeista komponenteista koostuva väliallasvuoraus huomioiden esimerkiksi teräksen kannalta kriittiset epäpuhtaudet.

1. Varmista, että taustavuoraus on hyvässä kunnossa 

Välialtaan taustavuorauksen elinkaaren aikana taustavuoraukseen voi syntyä merkittäviä koloja ja halkeamia.  

Kun kulutusvuoraus asennetaan muotin avulla, kuivamassa täyttää taustavuoraukseen syntyneet kolot ja halkeamat, mikä saattaa lisätä kuivamassan kulutusta jopa 10 %, jolloin myös väliallasprosessin kustannukset nousevat. 

Kolot ja halkeamat aiheuttavat myös kyseisille alueille merkittävästi paksummat vuorauspaksuudet. Tämä saattaa aiheuttaa vuorauksen romahtamisen myöhemmissä prosessivaiheissa, koska materiaali ei välttämättä tavallisella muotitusohjelmalla ehdi kovettua koko vuorausvahvuudeltaan.  

Suosittelemme taustavuorauksen uusimista hyvissä ajoin ennen kolojen ja isompien halkeamisten syntyä. Myös taustavuorauksen välikorjaamiset valamalla tai slammaamalla ovat mahdollisia, mutta usein välikorjaukset eivät pysy kovin pitkään paikallaan vaan irtoavat skollanpoistovaiheessa. 

2. Huolellinen skollan poistaminen 

Ennen vuorauksen asennusvaihetta edellinen kulutusvuoraus poistetaan skollanpoistovaiheessa.  
Yleensä allas käännetään ylösalaisin ja vanha vuoraus tippuu pois välialtaasta. On tärkeää tarkistaa, ettei taustavuoraukseen jää kiinni kovaksi sintraantuneita kuivamassajäämiä, terästä tai kuonaa.  

Kyseiset jäämät aiheuttavat erittäin todennäköisesti, ellei jopa varmasti väliallasvuorauksen romahtamisen. 
Skollanpoistovaiheessa on kuitenkin mahdollista jättää altaaseen kulutusvuorauksen kuivamassajäämiä, mikäli materiaali ei ole sintraantunut kovaksi, vaan on vielä pehmeähköä.  

Tällöin materiaali voidaan hyödyntää seuraavassa vuorauksessa ongelmitta, mikä myös vähentää kulutusvuorausmateriaalin kulutusta. Kyseinen toimenpide on kuitenkin mahdollista vain, jos asennuslaitteisto mahtuu kulkemaan normaalisti materiaalijäämistä huolimatta.  

Esimerkiksi välialtaan pohjalle jäänyt materiaali saattaa estää pohjan tekemiseen tarkoitetut kuivamassasuuttimen kulkemisen välialtaassa, jos käytössä on automatisoitu laitteisto. 

3. Muotin puhdistus 

Kuivamassaa hyödyntävässä väliallaspraktiikassa asennus tehdään muotin avulla. Ennen muotin asettamista välialtaaseen on hyvä aina tarkistaa, että muotti on puhdas, eikä kuivamassajäämiä ole jäänyt muottiin. Kuivamassajäämät aiheuttavat kyseisille kohdille ohuemman kulutusvuorauksen, jonka lisäksi massajäämät saattavat muotinnostovaiheessa romauttaa seinän vuorauksen tarttumalla asennettuun massaan.  
Muottiin tarttuva massa alkaa myös kertaantumaan jokaisen asennuksen yhteydessä ja pian muotti saattaa olla hyvin tahraantunut kuivamassasta ja puhdistusoperaatio käy yhä työläämmäksi. 

4. Tarkista muotin keskitys 

On tärkeä tarkistaa, että muotti on sekä asetettu keskelle allasta että sen suuntaus on juuri altaan suuntaisesti.  
Tällä toimenpiteellä varmistetaan, että altaan jokaiselle puolelle saadaan suunniteltu vuorauspaksuus.

Mikäli muotti ei ole tasaisesti keskellä, jollekin altaan seinämälle saattaa syntyä huomattavasti ohuempi vuoraus kuin toiselle. 

5. Huolehdi oikea muotitusaika

Muotitusajat vaihtelevat yleensä välillä 20-80min. Muotitusaika on kriittinen altaan vuorauksen onnistumisen kannalta. Liian lyhyt vuorausaika ei koveta vuorausta kunnolla ja liian pitkä vuorausaika usein saa muotin tarttumaan kiinni vuoraukseen ja molemmissa tapauksissa vuoraus todennäköisesti on pilalla. 

Oikea muotitusaika riippuu kulutusvuorauksen vuorauspaksuudesta, taustavuorauslämmöstä, kulutusvuorauksen materiaalivalinnoista sekä lämmitysohjelmasta. Oikean muotitusajan määrittämiseen suosittelemme suunnittelun yhteistyötä kulutusvuorauksen materiaalitoimittajan kanssa! 

Toivottavasti pidit lukemastasi, lähetämme artikkelit myös uutiskirjeenä, voit liittyä postituslistalle täyttämällä alla olevan lomakkeen.

 

Siirry "Refractory Highlights"-sivulle